Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Integrovaný výcvik PPL

Letecký výcvik umožňuje získanie preukazu spôsobilosti Súkromný pilot letúnov – PPL(A) súčasne so získaním triednej kvalifikácie na jednomotorové piestové letúne – SEP(L), ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať lety podľa pravidiel VFR.

Preukaz spôsobilosti Súkromný pilot letúnov Vám otvorí dvere do leteckého sveta. Držiteľ preukazu spôsobilosti Súkromný pilot letúnov môže využívať svoje právomoci na vykonávanie neobchodných letov, môže pôsobiť na palube lietadla ako jeho veliteľ, avšak nesmie činnosť pilota vykonávať komerčne. Úspešné absolvovanie výcviku Vám umožní pokračovať (modulovo) vo výcviku až do úrovne "profesionálneho pilota".

Priebeh výcviku

Výcvik je rozdelený do dvoch častí teoretickej a praktickej letovej časti a je zameraný na získanie Vaších skúseností a zručností pre bezpečnú prípravu a vykonanie letu.

Teória

Teoretická časť predstavuje 80 hodín, počas ktorých Vás pripravíme na bezpečné zvládnutie základných prvkov techniky pilotáže lietadla, základov aerodynamiky, meteorológie, navigácie a ďalších predmetov potrebných pre úspešné zvládnutie preskúšania na Dopravnom úrade. Približne 40 hodín je odučených počas samotného výcviku.

Počas výcviku Vás pripravíme na teoretické preskúšanie pre získanie preukazu rádiotelefonistu na Telekomunikačnom úrade SR.

Praktický výcvik

Vo výcviku absolvujete spoločne s inštruktorm a samozrejme aj samostatne celkom 45 letových hodín:

  • výcvik s inštruktorom do úrovne prvého samostaného letu.
  • základnú techniku pilotáže (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie).
  • nácvik mimoriadnych situácií (vysadenie činnosti motora, požiar motora, porucha prístrojov, atď).
  • pokročilá technika pilotáže (let na medzných rýchlostiach letu, ostré zatáčky, sklzy, špirály).
  • výcvik s inštruktorom do úrovne prvého navigačného letu (porovnávacia a výpočtová navigácia), zahŕňa 12 navigačných letov PIC (sólo).
  • výcvik lietania podľa prístrojov (základy rádionavigácie) 5 hodín.

Požiadavky pred zahájením výcviku

  • minimálny vek žiadateľa o integrovaný výcvik PPL(A) je 17 rokov.
  • pred zahájením letového výcviku musí byť žiadateľ držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy.

Po tomto výcviku sa vyžaduje preskúšanie examinátorom Dopravného úradu. Samozrejmosťou v leteckej škole je poskytnutie tejto služby z našich radov.