Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Modulový výcvik IRI

Po ukončení výcviku a úspešnom vykonaní skúšky na získanie kvalifikácii je absolvent držiteľom preukazu spôsobilosti CPL(A) s kvalifikáciou IRI(A).

Cieľom výcviku IRI(A) je pripraviť žiadateľa na poskytovanie výcviku na získanie kvalifikácie IR na jednomotorových a viacmotorových letúnoch.

Výcvik IRI(A) predstavuje 25 hodín teoretickej výučby, 10 letových hodín na letúni alebo letovom simulátore FNPT II.

Požiadavky pred vstupom

Predtým, než je žiadateľovi povolené zahájiť schválený kurz výcviku pre kvalifikáciu letového inštruktora IRI(A), musí mať:

nálet na letúnoch najmenej 800 letových hodín za IFR z čoho aspoň 400 musí byť na letúnoch,

najmenej 30 hodín ako PIC na príslušnom type alebo triede letúna, z toho 10 hodín za posledných 12 mesiacov,

na zaradenie do výcviku IRI (ME SPA) musí žiadateľ splniť kritéria JAR-FCL 1.380 (a).