Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Modulový výcvik IR

Výcvik prístrojovej kvalifikácie (IR) je ďalším krokom, ktorý Vás posunie ďalej za Vaším cieľom stať sa pilotom dopravného lietadla.

Po ukončení výcviku a úspešnom vykonaní skúšky z prístrojového lietania bude môcť lietať v letových cestách rovnako ako piloti dopravných lietadiel (avšak nižšie) aj počas meteorologickým podmienok (IMC), ktoré sú už pre pilota "VFR" nevyhovujúce.

 

Priebeh výcviku

Výcvik je rozdelený do dvoch častí teoretickej a praktickej letovej časti (BIFM, PIFM) a je zameraný na rozšírenie Vaších skúseností a zručností pre lietanie v letových cestách.

Teoretická príprava

 

Príprava v rozsahu 200 hodín zahŕňa prácu na učebni, s využitím interaktívnych prezentácii videa alebo počítačových výukových programov. Ak pilot má za sebou už preskúšanie z teórie ATPL na Dopravnom úrade, obmedzí sa príprava len na metodiku IR výcviku.

 

Praktický výcvik

 

Praktický výcvik je rozdelený na dve časti BIFM a PIFM a to vo výcviku SEP(L)/IR ako aj MEP(L)/IR.

 

BIFM – modul (Základný modul letu podľa prístrojov)

 

V tomto module absolvujete 10 letových hodín podľa prístrojov, z ktorých 5 hodín strávite na letovom simulátore FNTP II.

 

PIFM – modul (Procedulárny modul letu podľa prístrojov)

 

V ďalšej časti výcviku a to PIFM SEP(L) spoločne s inštruktorom zvládnete 40 letových hodín podľa prístrojov, z ktorých až 30 hodín strávite na simulátore FNTP II.

V prípade, ak ste uprednostnili výcvik PIFM MEP(L) na viacmotorových lietadlách vykonáte spoločne s inštruktorom 45 letových hodín podľa prístrojov, z ktorých až 35 hodín budete tráviť na letovom simulátore FNTP II.

 

Konverzia IR(SE) na IR(ME)

 

Táto časť výcviku je zameraná pre tých, ktorí už majú zapísanú kvalifikáciu SEP(L)/IR v preukaze spôsobilosti a majú záujem o lietanie na viacmotorových lietadlách MEP(L)/IR. Vo výcviku zvládnete 3 hodiny na letovom simulátore FNPT II a 2 hodiny na lietadle MEP(L).

 

Požiadavky pred vstupom

 

  • platný preukaz PPL(A) alebo CPL(A) s kvalifikačnou kategóriou SEP(L) alebo MEP(L).
  • najmenej 50 hodín pri traťových letoch ako veliteľ (PIC NAV).
  • najmenej 70 hodín veliteľských letov (PIC) pre výcvik MEP(L)/IR.
  • kvalifikácia VFR/NOC zapísaná v preukaze.
  • pre zaradenie do výcviku MEP(L)/IR alebo konverziu MEP(L)/IR mať v preukaze zapísanú kvalifikáciu MEP(L), ak nie poskytneme výcvik MEP(L) priamo vo výcviku IR.

Po tomto výcviku sa vyžaduje preskúšanie examinátorom Dopravného úradu. Samozrejmosťou v leteckej škole je poskytnutie tejto služby z našich radov.