Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Modulový výcvik FI

Po ukončení výcviku a úspešnom vykonaní skúšky získate kvalifikáciu FI(A), pričom Vám v kurze poskytneme znalosti v spôsoboch pozemnej a letovej výučby.

Po úspešnom dokončení kurzu môžete poskytovať letový výcvik predpísaný pre vydanie preukazu spôsobilosti PPL(A), CPL(A), kvalifikačnej kategórie SEP(L), MEP(L) v závislosti na Vašich predchádzajúcich skúsenostiach.

Teória

V kurze kladieme zvláštny dôraz na úlohu jednotlivca, so zvýraznením dôležitosti ľudského činiteľa a teoretických znalostí v prostredí vzájomného pôsobenia človek - stroj. Zvláštnu pozornosť venujeme úrovni znalostí a úsudku žiadateľa, vrátane chápania dospelých, ich názoru na chovanie a rôznej úrovne vzdelania.

V priebehu tohoto kurzu by musíme dosiahnuť, aby ste si uvedomili svoje vlastné postoje ku dôležitosti letovej bezpečnosti a hlavne ku dôležitosti odovzdať vlastné skúsenosti ďalším.

Praktický výcvik

Vo výcviku spoločne s inštruktorom absolvujete 30 letových hodín, vhodne rozložených tak aby ste počas výcviku "prešli" celý rozsah poskytovaného výcviku a od "nuly" až po obchodného pilota.

Požiadavky pred vstupom

  • nalietané aspoň 200 letových hodín, z toho aspoň 100 hodín musí byť vo funkcii veliaceho pilota, ak je držiteľom ATPL(A) alebo CPL(A), alebo 150 hodín vo funkcii veliaceho pilota, ak je držiteľom PPL(A),
  • splnené požiadavky na znalosti pre CPL(A),
  • nalietané aspoň 30 hodín na jednomotorových piestových letúnoch, z nich aspoň 5 hodín musíte nalietať v priebehu 6 mesiacov predchádzajúcich vstupnej letovej skúške,
  • absolvovaných aspoň 10 hodín výuky lietania podľa prístrojov, z ktorých najviacej 5 hodín môže byť prístrojová pozemná doba na FNPT alebo na letovom simulátore FS,
  • nalietané aspoň 20 hodín navigačných letov ako veliaci pilot, vrátane letu o celkovej dĺžke najmenej 540 km (300NM), pri ktorom sa musí uskutočniť pristátie s úplným zastavením na dvoch rôznych letiskách,
  • úspešne vykonanú zvláštnu vstupnú letovú skúšku s kvalifikovaným FI(A), založenú na preskúšaní odbornej spôsobilosti, v rozmedzí 6 mesiacov pred začiatkom výcviku.