Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Modulový výcvik CPL

Letecký výcvik umožňuje získanie preukazu spôsobilosti Obchodný pilot letúnov – CPL(A), ktorý Vás posunie bližšie do kokpitu dopravného lietadla.

Držiteľ preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov môže využívať svoje právomoci na vykonávanie obchodných letov, môže pôsobiť na palube lietadla ako jeho veliteľ (PIC) ale aj ako druhý pilot (F/O) ak absolvoval typový výcvik. Úspešné absolvovanie výcviku Vám umožní pokračovať (modulovo) vo výcviku až do úrovne "profesionálneho pilota".

Priebeh výcviku

Výcvik je rozdelený do dvoch častí teoretickej a praktickej letovej časti a je zameraný na rozšírenie Vaších skúseností a zručností pre bezpečnú prípravu a vykonanie letu.

Teória

Teoretická časť predstavuje 250 hodín, počas ktorých Vám zopakujeme zásady pre bezpečné zvládnutie prvkov techniky pilotáže lietadla, aerodynamiky, meteorológie, navigácie a ďalších predmetov potrebných pre úspešné zvládnutie preskúšania na Dopravnom úrade.

V prípade, že už máte osvedčenie o dopravného úradu o zvládnutí teórie ATPL alebo CPL nemusíte už absolvovať teoretickú prípravu a preskúšanie.

Praktický výcvik

Vo výcviku absolvujete spoločne s inštruktorom celkom 25 letových hodín, v prípade ak už máte absolvovaný výcvik IR(A) výcvik bude skrátený na 15 hodín. Vo výcviku absolvujete:

  • rozšírenie zručností z techniky pilotáže (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie),
  • nácvik mimoriadnych situácií (vysadenie činnosti motora, požiar motora, porucha prístrojov, atď),
  • pokročilú technika pilotáže (let na medzných rýchlostiach letu, ostré zatáčky, sklzy, špirály),
  • zopakovanie navigačných letov (porovnávacia a výpočtová navigácia).

Požiadavky pred zahájením výcviku

  • minimálny vek 18 rokov,
  • držiteľ preukazu PPL(A),
  • nálet 150 hodín celkom (TOTAL),
  • pred zahájením letového výcviku musí byť žiadateľ držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.

 

Po tomto výcviku sa vyžaduje preskúšanie examinátorom Dopravného úradu. Samozrejmosťou v leteckej škole je poskytnutie tejto služby z našich radov.