Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Teória ATPL

Cieľom výcviku je Vás pripraviť na úspešné preskúšanie z teórie ATP(A) na Dopravnom úrade pre získanie "ATPL theory credit" (malá poznámka v preukaze, veľkého významu) takzvaný "FROZEN ATPL(A)".

Priebeh výcviku

Výcvik Vám poskytneme v súlade s predpisom EC1178/2011 dištančnou formou. Na úvodnom stretnutí Vás oboznámime s problematikou, ktorá bude postupne preberaná v priebehu výcviku ako aj formou štúdia.

Pripravíme pre Vás prístup do programu AviationExam, v ktorom budete pravidelne "vstupovať do tajov" teórie ATPL a budete ho mať aktívny po celý čas Vášho kurzu. Priebežne máte možnosť vybrať si postupne z niekoľkých prednášok ATPL, ktoré sú rozsahom stanovené tak aby Vám prehlbovali vedomosti získané z predchádzajúcich kurzov.

Lektori teoretickej prípravy sú absolventi našej leteckej školy, dnes dopravný piloti v leteckých spoločnostiach a zároveň lektori z praxe.

Na záver kurzu Vás otestujeme pred prihlásením na skúšky vykonanie na Dopravnom úrade, v prostredí AVIATIONEXAM (elektronické preskúšanie).

Rozsah kurzu

Teoretickú prípravu vykonávame formou práce na učebni, s využitím interaktívnych prezentácii, videa alebo počítačových výukových programov formou dištančného kurzu, najmenej v tomto rozsahu:

a) pre pilota s PPL(A) - 650 hodín,

b) pre pilota s CPL(A), alebo PPL(A)/IR(A) - 450 hodín,

c) pre pilota s CPL(A)/IR(A) - 350 hodín.

 

Požiadavky pred zahájením

  • minimálne preukaz PPL(A) alebo vyšší

 

Po tomto výcviku sa vyžaduje preskúšanie na Dopravnom úrade.