Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Integrovaný výcvik ATP

Letecký výcvik umožňuje získanie preukazu spôsobilosti Obchodný pilot letúnov – CPL(A) súčasne so získaním triednej kvalifikácie na jednomotorové piestové letúne – SEP(L) a MEP(L), prístrojovej kvalifikácie IR(A), teoretických znalostí ATPL(A) a výcviku spolupráce viacčlennej posádky MCC.

Výcvik Vám otvorí dvere do leteckého sveta. Po jeho úspešnom ukončení sa môžete zaujímať o vykonanie konkurzu na druhého pilota (F/O) v leteckej spoločnosti a po úspešnom zvládnutí typového výcviku si splniť svoj sen "stať sa dopravným profesionálnym pilotom".

Priebeh výcviku

Výcvik je rozdelený do dvoch častí teoretickej a praktickej letovej časti a je zameraný na získanie Vaších skúseností a zručností pre bezpečnú prípravu a vykonanie letu. Obe časti vykonáte súčasne "ruka v ruke" počas približne 2 - 3 rokov výcviku.

Teória

Teoretická časť predstavuje 750 hodín, počas ktorých Vás pripravíme na bezpečné zvládnutie základných prvkov techniky pilotáže lietadla, základov aerodynamiky, meteorológie, navigácie a ďalších predmetov potrebných pre úspešné zvládnutie preskúšania na Dopravnom úrade.

Počas výcviku Vás pripravíme na teoretické preskúšanie pre získanie preukazu rádiotelefonistu na Telekomunikačnom úrade SR.

Praktický výcvik

Vo výcviku absolvujete spoločne s inštruktorm a samozrejme aj samostatne celkom 200 (TOTAL) letových hodín a 100 samostatných "veliteľských" hodín (PIC). Výcvik Vás privedie ku dverám dopravného lietadla a postupne vykonáte:

 • výcvik s inštruktorom do úrovne prvého samostaného letu.
 • základnú techniku pilotáže (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie).
 • nácvik mimoriadnych situácií (vysadenie činnosti motora, požiar motora, porucha prístrojov, atď).
 • pokročilá technika pilotáže (let na medzných rýchlostiach letu, ostré zatáčky, sklzy, špirály).
 • výcvik s inštruktorom do úrovne prvého navigačného letu (porovnávacia a výpočtová navigácia), zahŕňa 30 navigačných letov PIC (sólo).
 • 5 hodín lietania v noci (navigačný let, samostatný let),
 • výcvik lietania podľa prístrojov (IFR)  100 hodín,
 • výcvik na letovom simulátore FNTP II MCC v rozsahu 55 hodín,
 • 15 hodín spolupráce viacčlennej posádky.

Požiadavky pred zahájením výcviku

 • minimálny vek o integrovaný výcvik ATPL(A) je 18 rokov,
 • pred zahájením letového výcviku musí byť žiadateľ držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.

 

Po tomto výcviku sa vyžaduje preskúšanie examinátorom Dopravného úradu. Samozrejmosťou v leteckej škole je poskytnutie tejto služby z našich radov.