Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Pilotný výcvik

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum poskytuje širokej verejnosti výcvik pre pilotov od základného výcviku súkromného pilota PPL(A) alebo obchodného pilota CPL(A) s prístrojovou kvalifikáciou IR(A) na viacmotorovom type lietadla MEP(L) na širokej flotile lietadiel.

Ako pokračovacie výcviky ponúka LVVC výcviky pre získanie kvalifikácie letového inštruktora FI až po inštruktora pre spoluprácu viacčlennej posádky MCCI na simulátore FNPT II MCC.

Teoretická príprava až do úrovne „frozen ATP“ je poskytovaná s podporou študijných materiálov od OXFORD Aviation Academy a AVIATIONEXAM.

Samozrejmosťou je poskytnutie prípravného kurzu z anglického jazyka „ICAO Level“ spojené s preskúšaním podľa požiadaviek ICAO.

Vďaka ucelenej koncepcií poskytovaných výcvikov Vám dokážeme poskytnúť priamo "na mieru šité" výcvikové riešenie.

Získanie leteckého preukazu spôsobilosti

Sukromný pilot letúnov - Výcvik na získanie PPL(A) s triednou kvalifikáciou SEP - land
Obchodný pilot letúnov - Modulový výcvik na získanie CPL(A)
Dopravný pilot letúnov ATPL(A) - Integrovaný výcvik
Dopravný pilot letúnov ATPL(A) modulový výcvik teoretických vedomostí

Prístrojová kvalifikácia, Triedne kvalifikácie a iné

Modulový výcvik pre získanie kvalifikačnej kategórie IR(A) - Prístrojová kvalifikácia
Výcvik na získanie kvalifikačnej kategórie MEP(L) - Viacmotorové letúne
Výcvikový kurz na získanie kvalifikačnej kategórie VFR / NOC - Nočné lety
Výcvikový kurz súčinnosti viacčlennej posádky MCC

Kvalifikácie inštruktora

Výcvik na získanie osvedčenia FI(A) - Letový inštruktor
Výcvik na získanie osvedčenia CRI(A) - Inštruktor na triedu pre jednopilotné letúny (SPA)
Výcvik na získanie osvedčenia IRI(A) - Inštruktor pre lety podľa prístrojov
Výcvikový kurz inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI

O výviku - obecne

V prípade Vášho záujmu o akýkoľvek výcvik poskytovaný LVVC (okrem výcviku ATP) nemusíte byť študentom Žilinskej univerzity.

Integrovaný výcvik

Pred zahájením "integrovaného" výcviku PPL(A)ATPL(A) nemusíte mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s lietaním. Samozrejmosťou je mať osvedčenie zdravotnej spôsobilosti I. alebo II. triedy v súlade s požiadavkami pre daný výcvik. Lekársku prehliadku vykonáva poverená organizácia.

Počas výcviku (najneskôr do prvého samostatného letu) absolvujete prípravu a preskúšanie na získanie osvedčenia rádioteleofnistu (R/T). Skúšku vykonáte v súlade s pravidlami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Výcvik absolvujete podľa programu Vami zvolenej osnovy.

Modulový výcvik

Pred zahájením "modulového" výcviku musíte byť držiteľom platného preukazu spôsobilosti (PPL, CPL) s kvalifikáciami potrebnými pre zahájenie výcviku (SEP, MEP, IR - pre každý výcvik osobitné požiadavky) a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti I. alebo II. triedy. Predchádzajúce skúsenosti zdokumentujete vo Vašej  osobnej dokumentácii pilota a následne spoločne správne stanovíme  rozsah výcviku tak, aby vyhovoval Vašim požiadavkám a požiadavkám platnej legislatívy licencovania (možné úľavy z výcviku).

Ukončenie výcviku

Po ukončení výcviku absolvujete teoretické preskúšanie na Dopravnom úrade (ak sa vyžaduje) a vždy praktické preskúšanie examinátorom Dopravného úradu, ktorý s Vami počas výcviku nelietal. Samozrejmosťou našej leteckej školy je poskytnutie tejto služby z "domácich" radov.