Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Seminár GNSS

Žilinská univerzita v spolupráci s Dopravným úradom zorganizovala v dňoch 08.-10.02.2017 v priestoroch univerzitného strediska v Zuberci, výcvikový seminár organizovaný v rámci riešenia projektu Capacity building for aviation stakeholders, inside and outside the EU (CaBilAvi)

„GNSS A ICH VPLYV NA BEZPEČNOSŤ VŠEOBECNÉHO LETECTVA“

Cieľom výcvikového seminára bola vzájomná výmena poznatkov v oblasti využívania GNSS z pohľadu rôznych užívateľov, predstavenie plánovaných zmien v oblasti GNSS a diskusia zameraná na konkrétne otázky účastníkov konferencie.

Program výcvikového seminára bol rozdelený do dvoch dní zameraných na prezentáciu skúseností so zavádzaním GNSS a aktuálnu legislatívu a jej pripravované zmeny. Posledný deň seminára bol zameraný na ukážky a tréning na simulátoroch GNSS.

Príspevky seminára 08.02.2017

Ján Rostáš - Projekt CABILAVI - Zvyšovanie povedomia o využívaní GNSS vo všeobecnom letectve

František Jůn - Skúsenosti s GNSS v prevádzke Žilinskej univerzity

Štefan Dúha, Jan Žižka - Návrh na obsah pravidelných školení z oblasti GNSS

Stanislav Ďurčo - EGNOS 2017 - Aplikácia kozmických technológií v leteckej navigácií

Michal Kutlík - Implementácia EFB v prostredí leteckých spoločností

Dobroslav Chrobák - Advanced avionics

Príspevky seminára 09.02.2017

Rastislav Primus - Implementácia PBN v SR

Tomáš Duka RNAV přiblížení (terminologie)

Jakub Hospodka - Legislatíva v oblasti využívania PBN pre IRF a VFR

Ivan Ferencz - EASA v zavádzaní PBN

Ján Chudý - Implementácia RNP v prostredí business aviation

Ondřej Bejcha - Next generation airspace

Martin Kuterka - Vzdušný priestor spravovaný OAT

Jaroslav Šulc - Rušenie signálu GNSS

 

Pri príležitosti výcvikového seminára bola vytvorená publikácia "GNSS PRE PILOTOV VŠEOBECNÉHO LETECTVA, Teória a využitie v praxi".

V prípade záujmu si publikáciu môžete stiahnuť na stránke CaBilAvi Training session and conference on GNSS.