Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

História leteckej školy

Už v roku 1962, poskytovala Žilinská univerzita v Žiline, vtedy ešte Vysoká  škola dopravná letecký výcvik. V počiatkoch sa výcvik poskytoval prostredníctvom Zväzarmu v rozsahu športového pilota. V roku 1975 Ministerstvo školstva schválilo študijný odbor Pilot - inžinier a Vysoká škola dopravy a spojov sa stala samostatným leteckým prevádzkovateľom, ktorá začala zabezpečovať výcvik obchodných pilotov na letisku Žilina. Spočiatku bola kvalifikácia obchodného pilota získavaná v rámci 5-ročného inžinierskeho štúdia. Od roku 1992 z dôvodu zmenených finančných tokov na Žilinskej Univerzite je výcvik poskytovaný v rámci celoživotného vzdelávania.

V roku 2003 odčlenením leteckého výcviku od Katedry leteckej dopravy vzniklo Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity, ktoré prevzalo úlohy praktického výcviku lietajúceho personálu v civilnom letectve.

Žilinská univerzita v Žiline - Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum je držiteľom osvedčenia schválenej výcvikovej organizácie SK.ATO.01 a spĺňa po všetkých stránkach požiadavky EC 1178/2011 časti FCL kladené na vykonávanie schválených kurzov.

Žilinská univerzita v Žiline vychováva už niekoľko desiatok rokov kvalitných profesionálnych pilotov pod vedením kvalifikovaných inštruktorov teoretickej aj praktickej prípravy.

Do dnešnej doby boli vo výcviku nalietané tisíce letových hodín, vyškolených stovky obchodných pilotov a obchodných pilotov s kvalifikáciou IR. Väčšina absolventov sa uplatnila v leteckých spoločnostiach v rámci Českej a Slovenskej republiky ale aj iných krajín.