Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Profil LVVC

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum je pracovisko zriadené Žilinskou univerzitou za účelom poskytovania teoretického a praktického výcviku pilotov, výcviku riadiacich letovej prevádzky, výcviku pre obsluhu pozemných zariadení a pozemnej obsluhy (handlingu), leteckých prác, leteckej dopravy, údržby a opravy leteckej techniky, expertnej a poradenskej činnosti, rekvalifikačných aktivít ako aj pre teoretický a praktický výcvik pre iné druhy leteckých činností.

Vyššie uvedené činnosti zabezpečuje LVVC ŽU v súlade so štatútom Žilinskej univerzity, Leteckým zákonom, leteckými predpismi a v súlade s platnými osvedčeniami.

Letecká škola (LVVC ŽU) poskytuje letecký výcvik a teoretickú výučbu pre široké spektrum uchádzačov.

Do dnešnej doby boli vo výcviku nalietané tisícky letových hodín (viac ako 80 000), vyškolených stovky obchodných pilotov s prístrojovou kvalifikáciou (IR), kvalifikáciou pre viacmotorové letúny (ME), kvalifikáciou pre jednomotorové letúny (SE). Väčšina absolventov sa uplatnila v leteckých spoločnostiach v rámci Českej republiky, Slovenskej republiky ale aj iných krajín.

Organizačná štruktúra Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra

 

Osvedčenia

Osvedčenia schválenej výcvikovej organizácie SK.ATO.01

Osvedčenia o schválení organizácie údržby SK.MF.006

Osvedčenia o schválení organizácie riadenia zachovania letovej spôsobilosti SK.MG.025

Osvedčenia o schválení organizácie TSP, preskúšanie ICAO TSP 001/2011

Prevádzka neobchodnej leteckej dopravy - Špeciálna prevádzka SK/SPO/017